دکتر مجتبی رشیدی مدیرعامل شرکت نانو ایده پارس، متولد ۱۳۶۴ در تهران که در سال ۱۳۸۵ شرکت را با هدف طراحی، تولید و ثبت اختراع تاسیس نمودند و تا کنون بیش از ۱۷ اختراع ثبت و به تولید انبوه رسیده است

که از جمله آنها به موارد زیر می توان اشاره نمود: